Logo marki Bros Bros Kulki na mole kwiatowe 20 sztuk

Bros Kulki na mole kwiatowe 20 sztuk

204116487

5904517002845

Kwiatowe kulki Bros zwalczają mole, jaja i larwy. Działają aż do 6 miesięcy.
Zawieszki i kulki na mole Bros.
Producent/dostawca: Bros
Marka: Bros

Więcej szczegółów

90 szt


Cena

3,39 zł brutto

Cena netto: 3,14 zł

Koszty wysyłki już od:

11,01 zł (przedpłata) do 10 kg, 14,99 zł (pobranie) do 10 kg, Zobacz więcej

DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 250 ZŁ *dla jednej paczki do 30kg

Bros Kulki na mole kwiatowe 20 sztuk - opis produktu

Kulki na mole Bros skutecznie chronią odzież w szafach, szufladach i garderobach. Zwalczają dorosłe osobniki moli odzieżowych oraz ich jaja i larwy. Każda kulka umieszczona jest w osobnej, perforowanej saszetce, dzięki czemu stosowanie produktu jest łatwiejsze i wygodniejsze.
Posiadają przyjemny, kwiatowy zapach.
Kulki na mole Bros kwiatowe
Opakowanie: 20 x sztuk
Sposób użycia: Kulki wyjąć z opakowania i umieścić w szafie, garderobie lub szufladzie. Jedno opakowanie zabezpiecza szafę o pojemności do do 1 m3 aż do 6 miesięcy. Kulki zwalczają larwy i dorosłe osobniki moli już po 8 h od ich zastosowania.
Uwaga! Nie wyjmować kulek z perforowanych saszetek.
Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H371 Może spowodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy). H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH208 Zawiera cytronelol, (R)-karwon, 4(4-metylo-3-pentenylo)cycloheks-3-en-1-karboksyaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7512/18.
Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.
Substancje czynne: metoflutryna 2 g/100 g (1 mg/kulkę), geraniol 1 g/100 g (0,5 mg/kulkę). Zawiera geraniol, cyneol, linalol, octan 4-tert-butylocykloheksylu, kumarynę.
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Zdjęcie produktu „Bros Kulki na mole kwiatowe 20 sztuk (5904517002845)” może odbiegać od jego aktualnego wyglądu. Drogeria internetowa Rajsklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta.

Produkt marki Bros, podkategoria Zawieszki i kulki na mole, kategoria Środki odstraszające i trutki

Bros Kulki na mole kwiatowe 20 sztuk - opinie

Kup Bros Kulki na mole kwiatowe 20 sztuk w taniej drogerii internetowej Rajsklep.pl

Bros Kulki na mole kwiatowe 20 sztuk

Bros Kulki na mole kwiatowe 20 sztuk

Kwiatowe kulki Bros zwalczają mole, jaja i larwy. Działają aż do 6 miesięcy.
Zawieszki i kulki na mole Bros.

Przykładowe produkty z kategorii Zawieszki i kulki na mole

Zapoznaj się z ofertą innych produktów marki Bros