Logo marki Glade by Brise Glade by Brise Automatic Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml

Glade by Brise Automatic Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml

373212625

5000204862805

Zapas do odświeżacza powietrza Glade by Brise Automatic Spray Czysta Świeżość szybko wypełnia pomieszczenie świeżością. Eliminuje nieprzyjemne zapachy.
Odświeżacze elektryczne Glade by Brise.
Producent/dostawca: SC Johnson
Marka: Glade by Brise

Więcej szczegółów

48 szt


Cena

18,23 zł brutto

Cena netto: 14,82 zł

Koszty wysyłki już od:

11,01 zł (przedpłata) do 10 kg, 14,99 zł (pobranie) do 10 kg, Zobacz więcej

DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 250 ZŁ *dla jednej paczki do 30kg

Glade by Brise Automatic Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml - opis produktu

Szybko wypełnia pomieszczenie świeżością elimonuje nieprzyjemne zapachy
Zapas do odświeżacza powietrza Glade by Brise Automatic Spray Czysta świeżość
Opakowanie: 269ml e
1. Trzymaj urządzenie w bezpiecznej odległości od twarzy z dyfuzorem skierowanym w przeciwną stronę. Ustaw przełącznik w pozycji Off i usuń zużyty wkład.
2. Umieść zapas w urządzeniu, kierując wylot dyfuzora na zewnątrz.
3. Ustaw częstotliwość działania.
Działa do 60 dni*
*Przy ustawieniu odświeżania co 36 minut.
Glade by Brise Automatic Spray Czysta Świeżość - zapas do automatycznego odświeżacza powietrza.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródeł zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiąca na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: octan 4-tert-butylocykloheksylu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Przechowywać w temperaturze otoczenia.
Kraj pochodzenia - Produkt UE
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com

Zdjęcie produktu „Glade by Brise Automatic Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml” może odbiegać od jego aktualnego wyglądu.

Produkt marki Glade by Brise, podkategoria Odświeżacze elektryczne, kategoria Odświeżacze powietrza

Glade by Brise Automatic Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml - opinie

Kup Glade by Brise Automatic Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml w taniej drogerii internetowej Rajsklep.pl

Glade by Brise Automatic Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml

Glade by Brise Automatic Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml

Zapas do odświeżacza powietrza Glade by Brise Automatic Spray Czysta Świeżość szybko wypełnia pomieszczenie świeżością. Eliminuje nieprzyjemne zapachy.
Odświeżacze elektryczne Glade by Brise.

Przykładowe produkty z kategorii Odświeżacze elektryczne

Zapoznaj się z ofertą innych produktów marki Glade by Brise