Logo marki Raid Raid Aerozol uniwersalny na owady biegające i latające 400 ml

Raid Aerozol uniwersalny na owady biegające i latające 400 ml

440039863

5000204203035

Uniwersalny Aerozol Raid na owady biegające i latające zabija owady, takie jak: muchy, komary, komary tropikalne, osy, szerszenie, ćmy, karaluchy i prusaki, mrówki, rybiki, pchły, pluskwy. Zapewnia natychmiastowe działanie. W naszym sklepie internetowym znajdziesz również inne środki na owady Raid.
Producent/dostawca: SC Johnson
Marka: Raid

Więcej szczegółów

56 szt


Cena

18,61 zł brutto

Cena netto: 15,13 zł

Koszty wysyłki już od:

11,59 zł (przedpłata) do 10 kg, 13,85 zł (pobranie) do 10 kg, Zobacz więcej

DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 250 ZŁ *dla jednej paczki do 30kg

Raid Aerozol uniwersalny na owady biegające i latające 400 ml - opis produktu

Uniwersalny Aerozol Raid na owady biegające i latające
Raid Uniwersalny na owady biegające i latające w aerozolu został opracowany w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed owadami występującymi w całym domu. Jeden produkt do wszystkich Twoich potrzeb w zakresie kontroli owadów.
Opakowanie: 400ml
Sposób użycia: Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Przed użyciem zamknąć drzwi i okna. Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylać z dala od twarzy. Nacisnąć przycisk i trzymając produkt w pozycji pionowej rozpylać ok. 1 metr od ścian, tkanin, mebli, rozpoczynając od środka pomieszczenia kierując się do wyjścia. Nie rozpylać na tapetach. Czas opryskiwania pomieszczenia o kubaturze 30 m3 nie powinien przekroczyć 8-10 sekund. Po dezynsekcji opuścić pomieszczenie i zamknąć je na ok. 15 minut. Przed ponownym wejściem dokładnie przewietrzyć. Przed użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu możliwości pozostawienia plam przez produkt.
Owady latające: Nie ma konieczności spryskiwania bezpośrednio owadów (poza osami, szerszeniami i molami spożywczymi), ponieważ już sama mgiełka w powietrzu je zabija. Aby uzyskać natychmiastowy efekt owadobójczy produkt rozpylić bezpośrednio na owady. Aby uzyskać ochronę przed owadami rozpylić z odległości ok. 0,5 m bezpośrednio na szyby i ramy okienne.
Owady biegające: Aby wyeliminować owady biegające należy bezpośrednio spryskać owady. Opryskiwać preparatem miejsca gnieżdżenia się owadów i drogi ich wędrówek, a w szczególności szpary, szczeliny, naroża ścian, powierzchnie wokół drzwi, okolice rur kanalizacyjnych i wodociągowych. Powtórzyć czynność, jeżeli konieczne. Wyprowadzić z pomieszczenia zwierzęta oraz uniemożliwić im dostęp do pomieszczeń poddanych działaniu produktu.
Niebezpieczeństwo: środowisko, płomień
Raid Uniwersalny na owady biegające i latające w aerozolu
Niebezpieczeństwo
Substancje czynne: fenotryna (izomer 1R trans) 0,125 g/100 g; praletryna 0,10 g/100 g.
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Preparat używać zgodnie z przeznaczeniem. Nie rozpylać na ludziach i zwierzętach. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami oraz wyłączyć filtr w akwarium. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia kuchenne. Preparat przechowywać z dala od produktów spożywczych, napojów, karmy dla zwierząt i w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.
Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7985/20.
Przechowywać w temperaturze otoczenia


Zdjęcie artykułu „Raid Aerozol uniwersalny na owady biegające i latające 400 ml (5000204203035)" może odbiegać od jego aktualnego wyglądu. Drogeria internetowa Rajsklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta.

Produkt marki Raid, kategoria Środki odstraszające i trutki, podkategoria Środki na owady

Jeżeli szukasz podobnego do "Raid Aerozol uniwersalny na owady biegające i latające 400 ml" artykułu, to kliknij poniżej w wybrane wyrażenie aby wyświetlić powiązane, dostępne w naszym sklepie produkty.

Raid Aerozol uniwersalny na owady biegające i latające 400 ml - opinie

Kup Raid Aerozol uniwersalny na owady biegające i latające 400 ml w taniej drogerii internetowej Rajsklep.pl

Raid Aerozol uniwersalny na owady biegające i latające 400 ml

Raid Aerozol uniwersalny na owady biegające i latające 400 ml

Uniwersalny Aerozol Raid na owady biegające i latające zabija owady, takie jak: muchy, komary, komary tropikalne, osy, szerszenie, ćmy, karaluchy i prusaki, mrówki, rybiki, pchły, pluskwy. Zapewnia natychmiastowe działanie. W naszym sklepie internetowym znajdziesz również inne środki na owady Raid.

Zapoznaj się z ofertą innych produktów marki Raid