Logo marki Raid Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml

Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml

429110705

5000204092813

Aerozol przeciw osom i szerszeniom Raid zabija pojedyncze osy i szerszenie. Do użycia wewnątrz pomieszczeń. W naszym sklepie internetowym znajdziesz również inne pozostałe środki odstraszające Raid.
Producent/dostawca: SC Johnson
Marka: Raid

Więcej szczegółów

50 szt


Cena

16,84 zł brutto

Cena netto: 13,69 zł

Koszty wysyłki już od:

11,59 zł (przedpłata) do 10 kg, 13,85 zł (pobranie) do 10 kg, Zobacz więcej

DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 250 ZŁ *dla jednej paczki do 30kg

Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml - opis produktu

Aerozol przeciw osom i szerszeniom Raid
Raid przeciw osom i szerszeniom w aerozolu:
1. Ogłusza i zabija owady.
2. Pozostawia przyjemny zapach.
3. Nadaje się do użycia w całym domu (w salonie, kuchni, sypialni i w piwnicy).
Opakowanie: 300ml
Sposób użycia: Do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń. Wstrząsnąć przed użyciem. Trzymając produkt w pozycji pionowej i z dala od twarzy spryskiwać bezpośrednio pojedyncze osy i szerszenie, które wleciały do pomieszczenia. Produkt rozpylać przez 1 sekundę z odległości 45 cm oraz około 1 metra od ścian, tapet, tkanin i mebli. Owady zostaną natychmiast ogłuszone, a pełny efekt owadobójczy uzyskany w czasie 60 sekund. Produkt można stosować we wszystkich pomieszczeniach. Nie stosować produktu na zewnątrz. Nie należy spryskiwać gniazd osi i szerszeni, gdyż grozi to poważnym uszczerbku na zdrowiu. Produkt może rozdrażnić owady i spowodować powstanie niebezpiecznego roju. Przed użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu możliwość pozostawienia plam przez produkt. Po dezynsekcji należy opuścić pomieszczenie i zamknąć je na ok. 15 minut. Przed ponownym wejściem dokładnie przewietrzyć.
Niebezpieczeństwo: środowisko, płomień
Raid przeciw osom i szerszeniom w aerozolu
Niebezpieczeństwo
Substancje czynne: Fenotryna (izomer 1R trans) 0,125 g/100 g, Praletryna 0,10 g/100 g.
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie spryskiwać ludzi i zwierząt. Wynieść lub przykryć żywność oraz sprzęty i naczynia kuchenne. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu. Wyłączyć filtr w akwarium w czasie użycia produktu. Nie używać na tapetach i spryskiwać z odległości przynajmniej 1 metra od powierzchni ścian. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Wyprowadzić z pomieszczenia zwierzęta oraz uniemożliwić im dostęp do pomieszczeń poddanych działaniu produktu. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu nadmiernej inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Wypłukać usta wodą. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.
Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5800/14.
Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00

Zdjęcie artykułu „Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml (5000204092813)" może odbiegać od jego aktualnego wyglądu. Drogeria internetowa Rajsklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta. Jeżeli trafił do Ciebie produkt ze zgodnym EAN lecz o innym wyglądzie, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli zaktualizować jego wizerunek na stronie.

Produkt marki Raid, kategoria Środki odstraszające i trutki, podkategoria Pozostałe środki odstraszające

Jeżeli szukasz podobnego do "Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml" artykułu, to kliknij poniżej w wybrane wyrażenie aby wyświetlić powiązane, dostępne w naszym sklepie produkty.

Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml - opinie

Kup Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml w taniej drogerii internetowej Rajsklep.pl

Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml

Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml

Aerozol przeciw osom i szerszeniom Raid zabija pojedyncze osy i szerszenie. Do użycia wewnątrz pomieszczeń. W naszym sklepie internetowym znajdziesz również inne pozostałe środki odstraszające Raid.

Zapoznaj się z ofertą innych produktów marki Raid