Logo marki Cillit Bang Cillit Bang Kamień i Rdza do czyszczenia i dezynfekcji 750 ml

Cillit Bang Kamień i Rdza do czyszczenia i dezynfekcji 750 ml

386104390

5900627061444

Cillit Bang Kamień i Rdza posiada własciwości dezyfekujące oraz bakteriebójcze. W naszym sklepie internetowym znajdziesz również inne środki czyszczące do toalety Cillit Bang.
Producent/dostawca: Benckiser
Marka: Cillit Bang

Więcej szczegółów

196 szt


Cena

8,73 zł brutto

Cena netto: 8,08 zł

Koszty wysyłki już od:

11,59 zł (przedpłata) do 10 kg, 13,85 zł (pobranie) do 10 kg, Zobacz więcej

DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 250 ZŁ *dla jednej paczki do 30kg

Cillit Bang Kamień i Rdza do czyszczenia i dezynfekcji 750 ml - opis produktu

Cillit Bang Kamień i Rdza to produkt dezynfekujący powierzchnię muszli toaletowej o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, drożdżakobójczych, bójczych wobec spor B. subtilis, bójczy wobec wirusów polio i adeno.
1. Usuwa kamień i rdzę
2. Szybko działa
3. Usuwa trudne zabrudzenia i plamy po moczu
4. Zapobiega osadzaniu się brudu
5. Zabija do 99,9% bakterii
6. Pozostawia długotrwałą świeżość czyszczonej powierzchni
Cillit Bang Kamień i Rdza to produkt gotowy do użycia.

Produkt do czyszczenia i dezynfekcji muszli toaletowej Cillit Bang Kamień i rdza


Opakowanie: 750ml.
Pozwolenie numer: PL/2016/0220/MR/BPF
Sposób użycia:
Nierozcieńczony produkt nakładać równomiernie na wewnętrzną powierzchnię muszli toaletowej w ilości ok. 80 ml. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas dezynfekcji muszli toaletowej: 1. Należy unieść deskę sedesową i ostrożnie umieścić końcówkę butelki pod obrzeżem muszli. 2. Nacisnąć butelkę i rozprowadzić produkt powoli na wewnętrznej powierzchni muszli. 3. W celu uzyskania efektu czyszczącego należy pozostawić płyn na 10 minut, a następnie spłukać i wyszczotkować muszlę toaletową. 4. W celu dezynfekcji: produkt pozostawić na powierzchni 60 minut, spłukać, na następnie przetrzeć szczotką. Nie stosować produktu wspólnie z płynnymi wybielaczami lub innymi środkami czyszczącymi. Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zaleca się nosić odpowiednie rękawice ochronne.
Pierwsza pomoc: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem jeśli objawy są poważne lub utrzymują się. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem jeśli objawy są poważne lub utrzymują się. Zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym użyciem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i może je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bocznej ustalonej natychmiast wezwać pomoc lekarską. Skutki uboczne: Powoduje poważone oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chemiczne oparzenia muszą być bezzwłocznie leczone przez lekarza. Środki ochrony środowiska: W przypadku zanieczyszczenia powierzchni małą ilością produktu, umyć ją wodą unikając kontaktu ze skórą. W przypadku rozległego skażenia należy zebrać produkt do oznakowanego pojemnika, unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarnie). Usuwanie: opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (w tym woda i materiały wykorzystane do mycia zanieczyszczonych produktem powierzchni) oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Opakowania po produkcie mogą być poddane recyklingowi jedynie po ich całkowitym opróżnieniu.
Produkt przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła, niekompatybilnych materiałów i substancji zasadowych. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w temperaturze otoczenia.
CILLIT BANG CITRUS FORCE. Produkt do czyszczenia i dezynfekcji muszli toaletowej. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Zawiera: Kwas chlorowodorowy. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdychać par. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne. W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na śwież

Zdjęcie artykułu „Cillit Bang Kamień i Rdza do czyszczenia i dezynfekcji 750 ml (5900627061444)" może odbiegać od jego aktualnego wyglądu. Drogeria internetowa Rajsklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta. Jeżeli trafił do Ciebie produkt ze zgodnym EAN lecz o innym wyglądzie, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli zaktualizować jego wizerunek na stronie.

Produkt marki Cillit Bang, kategoria Środki czystości, podkategoria Środki czyszczące do toalety

Jeżeli szukasz podobnego do "Cillit Bang Kamień i Rdza do czyszczenia i dezynfekcji 750 ml" artykułu, to kliknij poniżej w wybrane wyrażenie aby wyświetlić powiązane, dostępne w naszym sklepie produkty.

Cillit Bang Kamień i Rdza do czyszczenia i dezynfekcji 750 ml - opinie

Kup Cillit Bang Kamień i Rdza do czyszczenia i dezynfekcji 750 ml w taniej drogerii internetowej Rajsklep.pl

Cillit Bang Kamień i Rdza do czyszczenia i dezynfekcji 750 ml

Cillit Bang Kamień i Rdza do czyszczenia i dezynfekcji 750 ml

Cillit Bang Kamień i Rdza posiada własciwości dezyfekujące oraz bakteriebójcze. W naszym sklepie internetowym znajdziesz również inne środki czyszczące do toalety Cillit Bang.

Zapoznaj się z ofertą innych produktów marki Cillit Bang